PhysioTouch

PhysioTouch och LymphaTouch -behandlingsmetoden

PhysioTouch behandling är en i Finland utvecklad medicinsk behandlingsmetod som baserar sig på undertryck. PhysioTouch är en alternativ, mångsidig och effektiv behandlingsmetod med, vilken man kan nå nya dimensioner i de många delområden inom fysioterapin som man redan känner till. Behandlingsmetoden aktiverar bl.a. lymfsystemet, tänjer ut de olika vävnadsskikten, varigenom den möjliggör fasciabehandlingar, muskelavslappnande behandling och smärtlindring.
Behandlingen aktiverar ämnesomsättningen och påskyndar utsöndringen av skadliga partiklar från organismen. Resultaten av PhysioTouch behandling kan mätas omedelbart efter behandlingen med hjälp av VAS-skalan som kartlägger patientens upplevelser av smärta, samt genom mätning av omkrets och rörelseomfång.

Efter en PhysioTouch behandling ska man dricka rikligt med vatten.

Diskutera gärna med din terapeut, om underliggande sjukdomar och medicinering. Behandlingarna utförs av Lotte Eriksson Utb massör och PhysioTouch terapeut.  Behandlingarna anpassas efter dina behov.

Behandling/Pris

PhysioTouch behandling 45 min
60 €
Behandling för lokalt begränsade skador, som stukningar, vrickningar, tennisarmbåge och hälsporre - Mjukgör ärrvävnad - Smärtlindring - Bindvävs behandling
PhysioTouch behandling 60 min
70 €
Behandling för större områden, inkl stukningar, vrickningar. - Muskulära besvär och inflammationer tex tennisarmbåge och hälsporre - Mjukgör ärrvävnad - Smärtlindring - Bindvävs behandling